Carlijn Post

Wie ben ik ?

Mijn naam is Carlijn Post. Sinds 2006 heb ik in Rotterdam mijn eigen praktijk voor remedial teaching en pianoles. Daarnaast ben ik docent Muziek op een Rotterdamse basisschool. Na de pabo volgde ik de opleiding tot leraar speciaal onderwijs en vervolgens de opleiding tot remedial teacher. Van 1999 tot 2007 ben ik werkzaam geweest in het Montessori-onderwijs, eerst als leerkracht en vervolgens als remedial teacher. Ik ben lid van de LBRT, de beroepsvereniging voor remedial teachers. Om op de hoogte te blijven van de meest recente inzichten en ontwikkelingen volg ik regelmatig nascholingscursussen en bezoek ik studiebijeenkomsten op het gebied van remedial teaching.

Mijn uitgangspunt tijdens het werken met kinderen is altijd het stimuleren van het zelfvertrouwen en het vergroten van de eigen kracht van het kind. Hierbij ga ik uit van de gehele mens, waarvan het cognitieve aspect een onderdeel is.

Om dit aspect optimaal tot bloei te laten komen, zullen andere aspecten, zoals bijvoorbeeld het sociaal-emotionele, zoveel mogelijk in balans moeten zijn. Hier besteed ik iedere les aandacht aan. Mijn ervaring is dat kinderen zich door deze aanpak meer kunnen ontspannen tijdens de les, meer plezier ervaren en zich meer begrepen voelen. Dit vergroot het leervermogen.

Remedial Teaching en pianoles

Voorafgaand aan het geven van pianoles, volgde ik vijftien jaar pianoles in verschillende stijlen, van klassiek tot modern. Op basis van deze ervaring ontwikkelde ik een eigen lesmethode. Tijdens de pianoles ligt de nadruk in eerste instantie op het gehele ontwikkelingsproces in plaats van alleen op de prestatie. Uitgangspunten hierbij zijn: plezier, fantasie, creativiteit, uiten van gevoelens en het ontwikkelen en stimuleren van zelfvertrouwen.