Welkom bij de praktijk voor remedial teaching

De praktijk voor remedial teaching geeft pedagogische en didactische hulp aan kinderen met leer- en/of gedrags-
problemen.

De praktijk biedt begeleiding bij:
  • Leesproblemen en dyslexie
  • Spellingproblemen
  • Rekenproblemen
  • Faalangst
  • Aanleren sociale vaardigheden
  • Leren concentreren
  • Gedragsproblemen
Praktijk Remedial Teaching
Praktijk Remedial Teaching in Rotterdam

Voor kinderen met faalangst is het ook mogelijk een speciale toetstraining te volgen ter voorbereiding op Cito-toetsen, zodat de kinderen wennen aan de vraagstelling en met meer zelfvertrouwen beginnen aan de toets.

Daarnaast biedt de praktijk begeleiding aan middelbare scholieren van klas 1 t/m 3 die moeite hebben met bijvoorbeeld plannen, organiseren, overzicht houden en samenvattingen maken.

Remedial teaching & pianoles

Een combinatie van remedial teaching gevolgd door pianoles is ook mogelijk . Deze combinatie werkt erg goed, bijvoorbeeld wanneer kinderen zich moeilijk kunnen uiten of faalangstig zijn. De piano is dan een prima middel om gevoelens te uiten. Maar natuurlijk is het ook voor kinderen die graag muziek maken prettig om na remedial teaching piano te spelen. Daarnaast is het mogelijk om losse pianolessen te volgen.